Qualität mit Brief und Siegel

Jakość z gwarancją

Uważamy „jakość” – część nazwy naszej firmy – za najważniejszy element w kontaktach z naszymi klientami, pracownikami i dostawcami. Świadczą o tym nasze aktualne certyfikaty, które znajdują odzwierciedlenie w profesjonalizmie naszych procesów i usług dla naszych klientów

 


 


Jesteśmy akredytowani według:

  • SCP (Sicherheits Certifikat Personaldienstleister)

Certyfikat SCC/SCP dla dostawców usług personalnych jest uznawany na całym świecie i potwierdza nasze kompetencje za pomocą renomowanego znaku testowego. Szczególnie istotna jest certyfikacja bezpieczeństwa pracy w branżach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Poza tym dokumentujemy również dobre zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w innych sektorach.

  • AZAV (Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung)

Certyfikat AZAV daje nam dostęp do subsydiowanego rynku kształcenia ustawicznego jako dostawcy ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umożliwia nam pomaganie bezrobotnym w powrocie do pracy poprzez rozwijanie ich kwalifikacji.

Tutaj dowiedzą się Państwo więcej o możliwościach dla firm i osób poszukujących pracy!

 

 

„Qualität“ – Bestandteil unseres Firmennamens – betrachten wir als wichtigstes Element im Umgang mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten. Hierfür sprechen unsere aktuellen Zertifizierungen, die sich in der Professionalität unserer Abläufe und Dienstleistungen für unsere Kunden widerspiegeln.


Wir sind zertifiziert nach:

  • SCP (Sicherheits Certifikat Personaldienstleister)

Die Zertifizierung nach SCC/ SCP für Personaldienstleister ist international anerkannt und belegt unsere Kompetenz mit einem renommierten Prüfzeichen. Besonders relevant ist die Zertifizierung der Arbeitssicherheit in sicherheitskritischen Branchen. Aber auch in anderen Sektoren dokumentieren wir damit gutes Sicherheits- und Gesundheitsmanagement.

  • AZAV (Anerkennungs- und Zulassungsverordnung – Weiterbildung)

Die AZAV-Zertifizierung eröffnet uns als Bildungsträger der beruflichen Weiterbildung den Zugang zum geförderten Weiterbildungsmarkt und ermöglicht uns, Arbeitslosen durch Qualifizierungsmaßnahmen wieder in Arbeit zu verhelfen. Mehr über die Möglichkeiten für Unternehmen und Jobsuchende finden Sie hier!

 

Die gültigen Zertifikate finden Sie hier.