Ausbildung maßgeschneidert, auch bei Ihnen vor Ort!

Szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb, również na miejscu!

ProQuality jest placówką edukacyjną certyfikowaną przez AZAV i posiada profesjonalny i monitorowany system zarządzania jakością. Oferujemy Państwu różne możliwości w zakresie kwalifikacji pracowników.

Nasi instruktorzy nauki jazdy/trenerzy to doświadczeni menedżerowie logistyki, którzy mówią Państwa językiem.

Szkolenie w naszych ośrodkach

Szkolenie w naszych ośrodkach

Szkolenie w naszych ośrodkach

Szukają Państwo nowych pracowników o określonych kwalifikacjach? Szkolimy pracowników w jednym z naszych ośrodków kształcenia kierowców (Bergheim, Duisburg) zgodnie z Państwa wymaganiami i zatrudniamy ich w naszej firmie. Następnie zatrudniani są w Państwa firmie w ramach pracy tymczasowej. Uzyskanie kwalifikacji jest dla Państwa bezpłatne w przypadku długoterminowych, planowanych przedsięwzięć. Mogą Państwo również wysłać swoich pracowników do jednego z naszych ośrodków dla kierowców. Chętnie przedstawimy Państwu naszą indywidualną ofertę.

Szkolenie w Państwa firmie

Szkolenie w Państwa firmie

Szkolenie w Państwa firmie

Chcą Państwo przeszkolić lub dokształcić swoich pracowników bezpośrednio w swojej firmie na swoich wózkach podnośnikowych? Zapoznamy się z wymaganiami i warunkami na miejscu i opracujemy dla Państwa indywidualną propozycję.

W tym zakresie możemy Państwu zaproponować także roczne szkolenie kierowców wózków podnośnikowych.

Ośrodek szkolenia kierowców na miejscu

Ośrodek szkolenia kierowców na miejscu

Ośrodek szkolenia kierowców na miejscu

Prowadzimy ośrodek szkolenia kierowców wózków widłowych na terenie jednego z największych na świecie dostawców usług logistycznych.
Szkolenie jest dostosowane do potrzeb tego klienta. W ośrodku szkoleni są nowi pracownicy ProQuality, którzy mają u niego pracować, pracownicy innych usługodawców obecnych u tego klienta, jak również pracownicy i stażyści klienta.

Rozwiązanie to możemy również zastosować dla Państwa firmy, jeśli istnieje regularne zapotrzebowanie.

ProQuality ist ein nach AZAV zertifizierter Bildungsträger und verfügt über ein professionelles und überwachtes Qualitätsmanagement. Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Qualifizierung von Mitarbeitern.

Unsere Fahrlehrer/ Ausbilder sind erfahrene Führungskräfte aus der Logistik, die Ihre Sprache sprechen.

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Sie suchen neue Mitarbeiter mit einer bestimmten Qualifikation? Wir bilden die Mitarbeiter in einer unserer Fahrschulen (Bergheim, Duisburg) nach Ihren Anforderungen aus und stellen diese in unser Unternehmen ein. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung werden diese Mitarbeiter dann in Ihrem Betrieb eingesetzt. Die Qualifizierung ist für Sie bei langfristig geplantem Einsatz kostenlos.

Alternativ entsenden Sie Ihre Mitarbeiter zur Qualifizierung in eine unserer Fahrschulen. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Sie suchen neue Mitarbeiter mit einer bestimmten Qualifikation? Wir bilden die Mitarbeiter in einer unserer Fahrschulen (Bergheim, Duisburg) nach Ihren Anforderungen aus und stellen diese in unser Unternehmen ein. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung werden diese Mitarbeiter dann in Ihrem Betrieb eingesetzt. Die Qualifizierung ist für Sie bei langfristig geplantem Einsatz kostenlos.

Alternativ entsenden Sie Ihre Mitarbeiter zur Qualifizierung in eine unserer Fahrschulen. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Sie wollen Ihre Mitarbeiter direkt in Ihrem Betrieb und auf Ihren Flurförderzeugen aus- oder weiterbilden? Wir machen uns mit den Anforderungen und den Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort vertraut und erstellen ein individuelles Konzept für Sie.

In diesem Rahmen können wir Ihnen auch die jährliche Unterweisung für Ihre Führer von Flurförderzeugen anbieten.

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Sie wollen Ihre Mitarbeiter direkt in Ihrem Betrieb und auf Ihren Flurförderzeugen aus- oder weiterbilden? Wir machen uns mit den Anforderungen und den Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort vertraut und erstellen ein individuelles Konzept für Sie.

In diesem Rahmen können wir Ihnen auch die jährliche Unterweisung für Ihre Führer von Flurförderzeugen anbieten.

Fahrschule Onsite

Fahrschule Onsite

Fahrschule Onsite

Für einen der größten Logistikdienstleister weltweit betreiben wir eine Fahrschule für Gabelstaplerfahrer auf dessen Gelände. Die Ausbildung ist maßgeschneidert für diesen Kunden. In dieser Fahrschule werden neue Mitarbeiter von ProQuality geschult, die in den Kundeneinsatz gehen, Mitarbeiter anderer bei diesem Kunden vertretener Dienstleister sowie Mitarbeiter und Auszubildende des Kunden.

Dieses Konzept ist bei entsprechendem regelmäßigem Bedarf auch für Ihr Unternehmen umsetzbar.

Fahrschule Onsite

Fahrschule Onsite

Fahrschule Onsite

Für einen der größten Logistikdienstleister weltweit betreiben wir eine Fahrschule für Gabelstaplerfahrer auf dessen Gelände. Die Ausbildung ist maßgeschneidert für diesen Kunden. In dieser Fahrschule werden neue Mitarbeiter von ProQuality geschult, die in den Kundeneinsatz gehen, Mitarbeiter anderer bei diesem Kunden vertretener Dienstleister sowie Mitarbeiter und Auszubildende des Kunden.

Dieses Konzept ist bei entsprechendem regelmäßigem Bedarf auch für Ihr Unternehmen umsetzbar.

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Ausbildung in unseren Fahrschulen

Sie suchen neue Mitarbeiter mit einer bestimmten Qualifikation? Wir bilden die Mitarbeiter in einer unserer Fahrschulen (Bergheim, Duisburg) nach Ihren Anforderungen aus und stellen diese in unser Unternehmen ein. Im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung werden diese Mitarbeiter dann in Ihrem Betrieb eingesetzt. Die Qualifizierung ist für Sie bei langfristig geplantem Einsatz kostenlos.

Alternativ entsenden Sie Ihre Mitarbeiter zur Qualifizierung in eine unserer Fahrschulen. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Ausbildung in Ihrem Betrieb

Sie wollen Ihre Mitarbeiter direkt in Ihrem Betrieb und auf Ihren Flurförderzeugen aus- oder weiterbilden? Wir machen uns mit den Anforderungen und den Gegebenheiten bei Ihnen vor Ort vertraut und erstellen ein individuelles Konzept für Sie.

In diesem Rahmen können wir Ihnen auch die jährliche Unterweisung für Ihre Führer von Flurförderzeugen anbieten.

Fahrschule Onsite

Fahrschule Onsite

Fahrschule Onsite

Für einen der größten Logistikdienstleister weltweit betreiben wir eine Fahrschule für Gabelstaplerfahrer auf dessen Gelände. Die Ausbildung ist maßgeschneidert für diesen Kunden. In dieser Fahrschule werden neue Mitarbeiter von ProQuality geschult, die in den Kundeneinsatz gehen, Mitarbeiter anderer bei diesem Kunden vertretener Dienstleister sowie Mitarbeiter und Auszubildende des Kunden.

Dieses Konzept ist bei entsprechendem regelmäßigem Bedarf auch für Ihr Unternehmen umsetzbar.