Członkostwo

Jesteśmy członkiem Federalnego Związku Dostawców Usług Personalnych i stosujemy jego układy zbiorowe pracy


Zrzeszenia

Jesteśmy członkami następujących zrzeszeń:

Die Familienunternehmer e.V. – przedsiębiorcy rodzinni, zarejestrowane stowarzyszenia (dawniej Grupa Robocza Niezależnych Przedsiębiorców)
 

Die Jungen Unternehmer – Młodzi przedsiębiorcy (dawniej Federalne Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców)