Członkostwo

Jesteśmy członkiem Federalnego Związku Dostawców Usług Personalnych i stosujemy jego układy zbiorowe pracy