Gute Gründe

Dobre powody

Istnieją dobre przesłanki, aby zostać pracownikiem. Prosimy zapoznać się z warunkami pracy i warunkami ramowymi, których mogą Państwo oczekiwać jako pracownik w naszej firmie!

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zatrudniamy pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony przy zezwoleniu na pracę na czas nieokreślony, ponieważ stawiamy na długotrwała współpracę.

Miejsca pracy

Miejsca pracy

Miejsca pracy

Szukamy pracy, która Państwu odpowiada! Oferujemy pracę we własnych zakładach, u klientów w ramach pracy tymczasowej lub bezpośrednie zatrudnienie u klienta.

Płatność zgodnie z taryfą

Płatność zgodnie z taryfą

Płatność zgodnie z taryfą

Firma ProQuality jest członkiem Federalnego Stowarzyszenia Dostawców Usług Personalnych. Wypłaca ona wynagrodzenie na bazie układu zbiorowego BAP-DGB, które oprócz płacy i wynagrodzenia obejmuje także świadczenia socjalne.

Premie

Premie

Premie

Tam, gdzie jest to możliwe, wypłacamy dodatkowo premie do uzgodnionego wynagrodzenia taryfowego, np. za obecność, jakość lub brak wypadków.

Terminowa wypłata wynagrodzenia

Terminowa wypłata wynagrodzenia

Terminowa wypłata wynagrodzenia

Proszę nam zaufać jako poważnemu pracodawcy! Nasi pracownicy mogą polegać na terminowym wypłacaniu wynagrodzeń.

Atmosfera w miejscu pracy

Atmosfera w miejscu pracy

Atmosfera w miejscu pracy

ProQuality przywiązuje dużą wagę do dobrej atmosfery pracy. Wielkość naszej firmy pozwala nam osobiście opiekować się każdym pracownikiem i służyć mu radą i pomocą.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy

Gwarantujemy bezpieczne miejsce pracy. Wyposażamy Państwa w niezbędną odzież ochronną, oceniamy możliwe zagrożenia na stanowiskach pracy, ściśle współpracując z naszymi klientami.

Przejęcie pracownika

Przejęcie pracownika

Przejęcie pracownika

Doświadczenie pokazuje, że około 30% naszych skutecznych pracowników przejmują nasi klienci. Jest to możliwe tylko dzięki długotrwałej, opartej na zaufaniu i ścisłej współpracy pomiędzy Państwem jako pracownikami ProQuality a naszymi klientami.

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

ProQuality podnosi Państwa kwalifikacje i oferuje Państwu możliwości rozwoju zawodowego i finansowego. Mogą Państwo, na przykład, uzyskać prawo jazdy na wózek widłowy w ramach zatrudnienia lub w trakcie współpracy w jednym z naszych ośrodków szkolenia kierowców.

Es gibt gute Gründe, Mitarbeiter bei ProQuality zu werden. Informieren Sie sich über die Arbeits- und Rahmenbedingungen, die Sie als Mitarbeiter in unserem Unternehmen erwarten können!

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Wir stellen bei unbefristeter Arbeitserlaubnis mit unbefristetem Arbeitsvertrag ein, denn wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit.

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Wir stellen bei unbefristeter Arbeitserlaubnis mit unbefristetem Arbeitsvertrag ein, denn wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit.

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Wir suchen den Job, der zu Ihnen passt! Wir bieten Arbeitsstellen in unseren eigenen Betrieben, bei Kunden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder nach Vermittlung eine direkte Anstellung beim Kunden.

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Wir suchen den Job, der zu Ihnen passt! Wir bieten Arbeitsstellen in unseren eigenen Betrieben, bei Kunden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder nach Vermittlung eine direkte Anstellung beim Kunden.

Bezahlung nach Tarif

Bezahlung nach Tarif

Bezahlung nach Tarif

ProQuality ist Mitglied im Bundesverband der Personaldienstleister. Ihre Bezahlung basiert auf dem BAP-DGB-Tarifvertrag und umfasst neben Lohn und Gehalt auch Sozialleistungen.

Bezahlung nach Tarif

Bezahlung nach Tarif

Bezahlung nach Tarif

ProQuality ist Mitglied im Bundesverband der Personaldienstleister. Ihre Bezahlung basiert auf dem BAP-DGB-Tarifvertrag und umfasst neben Lohn und Gehalt auch Sozialleistungen.

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Wir stellen bei unbefristeter Arbeitserlaubnis mit unbefristetem Arbeitsvertrag ein, denn wir setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit.

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Arbeitsplätze

Wir suchen den Job, der zu Ihnen passt! Wir bieten Arbeitsstellen in unseren eigenen Betrieben, bei Kunden im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder nach Vermittlung eine direkte Anstellung beim Kunden.

Bezahlung nach Tarif

Bezahlung nach Tarif

Bezahlung nach Tarif

ProQuality ist Mitglied im Bundesverband der Personaldienstleister. Ihre Bezahlung basiert auf dem BAP-DGB-Tarifvertrag und umfasst neben Lohn und Gehalt auch Sozialleistungen.

Prämien

Prämien

Prämien

Wo immer möglich zahlen wir zusätzlich zu der tariflichen Vergütung Prämien, z.B. für Anwesenheit, Qualität oder Unfallfreiheit.

Prämien

Prämien

Prämien

Wo immer möglich zahlen wir zusätzlich zu der tariflichen Vergütung Prämien, z.B. für Anwesenheit, Qualität oder Unfallfreiheit.

Pünktliche Gehaltszahlung

Pünktliche Gehaltszahlung

Pünktliche Gehaltszahlung

Vertrauen Sie uns als seriösem Arbeitgeber! Unsere Mitarbeiter können sich auf eine pünktliche Lohn- und Gehaltszahlung verlassen.

Pünktliche Gehaltszahlung

Pünktliche Gehaltszahlung

Pünktliche Gehaltszahlung

Vertrauen Sie uns als seriösem Arbeitgeber! Unsere Mitarbeiter können sich auf eine pünktliche Lohn- und Gehaltszahlung verlassen.

Arbeitsklima

Arbeitsklima

Arbeitsklima

ProQuality legt viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima. Unsere Unternehmensgröße erlaubt es, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter persönlich betreuen und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Arbeitsklima

Arbeitsklima

Arbeitsklima

ProQuality legt viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima. Unsere Unternehmensgröße erlaubt es, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter persönlich betreuen und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Prämien

Prämien

Prämien

Wo immer möglich zahlen wir zusätzlich zu der tariflichen Vergütung Prämien, z.B. für Anwesenheit, Qualität oder Unfallfreiheit.

Pünktliche Gehaltszahlung

Pünktliche Gehaltszahlung

Pünktliche Gehaltszahlung

Vertrauen Sie uns als seriösem Arbeitgeber! Unsere Mitarbeiter können sich auf eine pünktliche Lohn- und Gehaltszahlung verlassen.

Arbeitsklima

Arbeitsklima

Arbeitsklima

ProQuality legt viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima. Unsere Unternehmensgröße erlaubt es, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter persönlich betreuen und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Wir gewährleisten einen sicheren Arbeitsplatz. Wir statten Sie mit der nötigen Schutzkleidung aus, begutachten mögliche Risiken an den Arbeitsplätzen und arbeiten dabei eng mit unseren Kunden zusammen.

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Wir gewährleisten einen sicheren Arbeitsplatz. Wir statten Sie mit der nötigen Schutzkleidung aus, begutachten mögliche Risiken an den Arbeitsplätzen und arbeiten dabei eng mit unseren Kunden zusammen.

Übernahme

Übernahme

Übernahme

Die Erfahrung hat gezeigt, dass etwa 30 % unserer erfolgreichen Mitarbeiter von unseren Kunden übernommen werden. Dies gelingt uns nur durch eine langjährige, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen als ProQuality Mitarbeiter und unseren Kundenunternehmen.

Übernahme

Übernahme

Übernahme

Die Erfahrung hat gezeigt, dass etwa 30 % unserer erfolgreichen Mitarbeiter von unseren Kunden übernommen werden. Dies gelingt uns nur durch eine langjährige, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen als ProQuality Mitarbeiter und unseren Kundenunternehmen.

Weiterbildung

Weiterbildung

Weiterbildung

ProQuality qualifiziert Sie weiter und bietet Ihnen damit berufliche und finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten an. Sie können z.B. im Rahmen der Einstellung oder im Verlauf Ihrer Mitarbeit in einer unserer Fahrschulen den Staplerschein erwerben.

Weiterbildung

Weiterbildung

Weiterbildung

ProQuality qualifiziert Sie weiter und bietet Ihnen damit berufliche und finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten an. Sie können z.B. im Rahmen der Einstellung oder im Verlauf Ihrer Mitarbeit in einer unserer Fahrschulen den Staplerschein erwerben.

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit

Wir gewährleisten einen sicheren Arbeitsplatz. Wir statten Sie mit der nötigen Schutzkleidung aus, begutachten mögliche Risiken an den Arbeitsplätzen und arbeiten dabei eng mit unseren Kunden zusammen.

Übernahme

Übernahme

Übernahme

Die Erfahrung hat gezeigt, dass etwa 30 % unserer erfolgreichen Mitarbeiter von unseren Kunden übernommen werden. Dies gelingt uns nur durch eine langjährige, vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen als ProQuality Mitarbeiter und unseren Kundenunternehmen.

Weiterbildung

Weiterbildung

Weiterbildung

ProQuality qualifiziert Sie weiter und bietet Ihnen damit berufliche und finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten an. Sie können z.B. im Rahmen der Einstellung oder im Verlauf Ihrer Mitarbeit in einer unserer Fahrschulen den Staplerschein erwerben.