Dobre powody

Istnieją dobre przesłanki, aby zostać pracownikiem. Prosimy zapoznać się z warunkami pracy i warunkami ramowymi, których mogą Państwo oczekiwać jako pracownik w naszej firmie!

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zatrudniamy pracowników na umowę o pracę na czas nieokreślony przy zezwoleniu na pracę na czas nieokreślony, ponieważ stawiamy na długotrwała współpracę.

Miejsca pracy

Miejsca pracy

Miejsca pracy

Szukamy pracy, która Państwu odpowiada! Oferujemy pracę we własnych zakładach, u klientów w ramach pracy tymczasowej lub bezpośrednie zatrudnienie u klienta.

Płatność zgodnie z taryfą

Płatność zgodnie z taryfą

Płatność zgodnie z taryfą

Firma ProQuality jest członkiem Federalnego Stowarzyszenia Dostawców Usług Personalnych. Wypłaca ona wynagrodzenie na bazie układu zbiorowego BAP-DGB, które oprócz płacy i wynagrodzenia obejmuje także świadczenia socjalne.

Premie

Premie

Premie

Tam, gdzie jest to możliwe, wypłacamy dodatkowo premie do uzgodnionego wynagrodzenia taryfowego, np. za obecność, jakość lub brak wypadków.

Terminowa wypłata wynagrodzenia

Terminowa wypłata wynagrodzenia

Terminowa wypłata wynagrodzenia

Proszę nam zaufać jako poważnemu pracodawcy! Nasi pracownicy mogą polegać na terminowym wypłacaniu wynagrodzeń.

Atmosfera w miejscu pracy

Atmosfera w miejscu pracy

Atmosfera w miejscu pracy

ProQuality przywiązuje dużą wagę do dobrej atmosfery pracy. Wielkość naszej firmy pozwala nam osobiście opiekować się każdym pracownikiem i służyć mu radą i pomocą.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy

Gwarantujemy bezpieczne miejsce pracy. Wyposażamy Państwa w niezbędną odzież ochronną, oceniamy możliwe zagrożenia na stanowiskach pracy, ściśle współpracując z naszymi klientami.

Przejęcie pracownika

Przejęcie pracownika

Przejęcie pracownika

Doświadczenie pokazuje, że około 30% naszych skutecznych pracowników przejmują nasi klienci. Jest to możliwe tylko dzięki długotrwałej, opartej na zaufaniu i ścisłej współpracy pomiędzy Państwem jako pracownikami ProQuality a naszymi klientami.

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

ProQuality podnosi Państwa kwalifikacje i oferuje Państwu możliwości rozwoju zawodowego i finansowego. Mogą Państwo, na przykład, uzyskać prawo jazdy na wózek widłowy w ramach zatrudnienia lub w trakcie współpracy w jednym z naszych ośrodków szkolenia kierowców.