Individuelle Lösungen für Ihren Erfolg

Indywidualne rozwiązania, aby osiągnęli Państwo sukces

Do naszych klientów od wielu lat należą znane firmy rzemieślnicze, przedsiębiorstwa średniej wielkości i duże zakłady przemysłowe. Współpracujemy w formie partnerstwa z wieloma firmami w oparciu o umowy ramowe, umowy o dzieło lub o świadczenie usług. W związku z ciągłym rozwojem zatrudniamy obecnie ponad 700 wykwalifikowanych pracowników o profilu zawodowym technicznym, handlowym i przemysłowym. Dzięki temu zespołowi świadczymy usługi, począwszy od świadczenia usług przez pojedynczego specjalistę, a skończywszy na przejęciu dużych firm z branży logistycznej lub produkcyjnej.

Namhafte Unternehmen des Handwerks, des Mittelstandes und der Großindustrie gehören seit vielen Jahren zu unseren Kunden. Mit vielen Unternehmen bestehen Partnerschaften in Form von Rahmenverträgen, Werk- oder Dienstverträgen.  Durch kontinuierliches Wachstum beschäftigen wir heute mehr als 700 qualifizierte Mitarbeiter aus den technischen, kaufmännischen und gewerblichen Berufen. Mit diesem Team erbringen wir Leistungen, die von der Bereitstellung eines einzelnen Spezialisten bis zur Übernahme großer Gewerke aus Logistik oder Produktion reichen.