Wir übernehmen Verantwortung, schnell, kompetent, zuverlässig!

Bierzemy na siebie odpowiedzialność – szybko, kompetentnie, niezawodnie!

Chcą Państwo skupić się na kluczowych kompetencjach swojej firmy?

Czy oczekują Państwo przejrzystości kosztów poprzez stałe koszty jednostkowe, np. przy pracach zleconych? Są Państwo narażeni na sezonowe wahania w wykorzystaniu mocy produkcyjnych i dążą do dużej elastyczności?

Więc jesteśmy właściwym partnerem dla Państwa. ProQuality posiada bogate doświadczenie i długotrwałe relacje z klientami w wielu dziedzinach.
Oto kilka przykładów:

 


Umowa o dzieło

Dla niemieckiego oddziału drugiego co do wielkości europejskiego produkującenta soków i firmy butelkującej na zlecenie pracujemy zarówno na podstawie umowy o dzieło, jak i umowy o pracę tymczasową. We wszystkich zakładach jesteśmy odpowiedzialni za utylizację produkcji, kompletację zamówień palet mieszanych, ustawianie wyświetlaczy towaru, ekspozytorów, pomoc w przepakowywaniu i kampanie specjalne oraz dodatkowo zaopatrujemy klienta w wykwalifikowany personel magazynowy i produkcyjny. Rocznie w systemie 2- i 3-zmianowym komisjonujemy ok. 600 000 palet na obszarze udostępnionym przez klienta. Codziennie planujemy rozmieszczenie personelu w zależności od sytuacji pod względem zamówieńi łączymy w zakresie zarządzania kadramii umowę o dzieło/umowę o pracę z personelem tymczasowym na korzyść klienta.
 

Komisjonowanie

Największa w Europie spółdzielnia roślinna zaopatruje wszystkie główne sieci dyskontowe i sklepy budowlane w całej Europie w świeże kwiaty i rośliny zielone.
Jesteśmy odpowiedzialni za kompletne komisjonowanie i terminową wysyłkę.

Komisjonowanie do różnych formatów kartonów odbywa się za pomocą skanera, FFZ i skomputeryzowanego sterowania zoptymalizowanego pod kątem trasy. Do 10 000 sztuk dziennie jest zestawianych, pakowanych i – posortowanych według tras – przygotowywanych do wysyłki. Ponadto zajmujemy się wszystkim, co dotyczy zwrotów, odmowy przyjęcia i rozwiązań asortymentowych.

Rozwiązania wewnątrzzakładowe i zewnątrzzakładowe

W ramach transakcji natychmiastowych podejmujemy się różnorodnych zadań w zakresie rozwiązań wewnętrznych i zewnętrznych dla klientów z branży logistyki kontraktowej, handlu i wielu innych sektorów.

Korzyść dla klienta:

 • Nacisk na kompetencje podstawowe
 • Brak obciążenia zasobów wewnętrznych w związku z działaniami krótkoterminowymi
 • Koszty ponoszone są tylko wtedy, gdy generowany jest również przychód
 • Przejrzystość kosztów
 • Wysoka elastyczność
 • Zmniejszenie do minimum ryzyka produkcyjnego, kadrowego i jakościowego
 • Niezawodny partner, który zna się na biznesie

Produkcja

Kompetentni pracownicy, najnowsze technologie, nowoczesne strefy produkcyjne.

Przeszkolony personel ProQuality Polska pracuje w systemie 3- zmianowym pod zarządem niemieckojęzycznym. Zakład w Polsce posiada obecnie ponad 2000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej i magazynowej oraz liczne wolne powierzchnie do wykorzystania. Rozbudowa jest możliwa w każdej chwili. Cały obszar fabryki jest monitorowany 24 godziny na dobę.

Zakłady posiadające certyfikat ISO-9001 są wyposażone zgodnie z najnowszymi zachodnimi standardami. Obejmuje to najnowocześniejsze technologie informatyczne i skanowania, jak również połączenia IDS, śledzenie partii, narzędzia FIFO i PPS.

Profesjonaliści za granicą

Działająca na całym świecie duża niemiecka firma zleciła nam zaplanowanie i wykonanie montażu za granicą, gdzie byli potrzebni wykwalifikowani pracownicy o specjalistycznej wiedzy.

Poprzez odpowiedni dobór personelu pozyskaliśmy specjalistów, którzy spełnili wszystkie podstawowe wymagania. Wdrożeniee w miejscu pracy pozwoliło określić wymagające zadania. Motywacyjny system wynagradzania i intensywne wsparcie zminimalizowały rotację kadrw trakcie wykonywania zadań za granicą i zapewniały stabilność.

Sie wollen sich auf die Kernkompetenz Ihres Unternehmens konzentrieren? Sie erwarten Kostentransparenz durch feste Stückkosten, z.B. in der Kommissionierung? Sie unterliegen saisonalen Auslastungsschwankungen und streben hohe Flexibilität an?

Dann sind wir der richtige Partner. ProQuality verfügt über umfangreiche Erfahrungen und langjährige Kundenbeziehungen in den verschiedensten Bereichen. Hier einige Beispiele:


Werkvertrag

Für die deutsche Tochter des zweitgrößten europäischen Saftproduzenten und Lohnabfüllers sind wir sowohl im Rahmen eines Werkvertrages als auch im Rahmen der Zeitarbeit  tätig. Wir verantworten in allen Werken die Produktionsentsorgung, die Kommissionierung von Mischpaletten, den Displaybau, helfen bei anfallenden Umpack- und Sonderaktionen und versorgen den Kunden zusätzlich mit qualifiziertem Lager- sowie Produktionspersonal. Auf einer vom Kunden zur Verfügung gestellten Fläche kommissionieren wir dabei im 2- und 3-Schichtbetrieb jährlich ca. 600.000 Paletten. Den Personaleinsatz disponieren wir tagesaktuell je nach Auftragslage und kombinieren im Personalpooling Werkvertrags- und Zeitarbeitspersonal zum Vorteil des Kunden.

Werkvertrag

Für die deutsche Tochter des zweitgrößten europäischen Saftproduzenten und Lohnabfüllers sind wir sowohl im Rahmen eines Werkvertrages als auch im Rahmen der Zeitarbeit  tätig. Wir verantworten in allen Werken die Produktionsentsorgung, die Kommissionierung von Mischpaletten, den Displaybau, helfen bei anfallenden Umpack- und Sonderaktionen und versorgen den Kunden zusätzlich mit qualifiziertem Lager- sowie Produktionspersonal. Auf einer vom Kunden zur Verfügung gestellten Fläche kommissionieren wir dabei im 2- und 3-Schichtbetrieb jährlich ca. 600.000 Paletten. Den Personaleinsatz disponieren wir tagesaktuell je nach Auftragslage und kombinieren im Personalpooling Werkvertrags- und Zeitarbeitspersonal zum Vorteil des Kunden.

Kommissionierung

Europas größte Pflanzengenossenschaft beliefert europaweit alle großen Discounterketten und Baumärkte mit frischen Blumen und Grünpflanzen. Wir sind für die komplette Kommissionierung und den termingerechten Versand verantwortlich.

Die Kommissionierung in unterschiedlichste Kartonformate erfolgt mittels Scanner, FFZ und wegeoptimierter EDV-Steuerung. Bis zu 10.000 Pics werden so pro Tag zusammengestellt, verpackt und – sortiert nach Touren – für den Versand bereitgestellt. Darüber hinaus bearbeiten wir alles, was im Rahmen von Retouren, Rückläufern, Annahmeverweigerungen und Sortimentsauflösungen anfällt.

Kommissionierung

Europas größte Pflanzengenossenschaft beliefert europaweit alle großen Discounterketten und Baumärkte mit frischen Blumen und Grünpflanzen. Wir sind für die komplette Kommissionierung und den termingerechten Versand verantwortlich.

Die Kommissionierung in unterschiedlichste Kartonformate erfolgt mittels Scanner, FFZ und wegeoptimierter EDV-Steuerung. Bis zu 10.000 Pics werden so pro Tag zusammengestellt, verpackt und – sortiert nach Touren – für den Versand bereitgestellt. Darüber hinaus bearbeiten wir alles, was im Rahmen von Retouren, Rückläufern, Annahmeverweigerungen und Sortimentsauflösungen anfällt.

Out-/ Inhouselösungen

Im Rahmen von Spotgeschäften übernehmen wir für Kunden aus Kontraktlogistik, Handel und vielen weiteren Branchen die unterschiedlichsten Aufgaben im Rahmen von Out- und Inhouse-Lösungen.

Der Nutzen für den Kunden:

 • Konzentration auf die Kernkompetenzen
 • Keine Belastung interner Ressourcen durch kurzfristige Aktionen
 • Es entstehen nur Kosten, wenn auch Umsatz generiert wird
 • Klare Kostentransparenz
 • Höchste Flexibilität
 • Minimierung von Produktions-, Personal- und Qualitätsrisiken
 • Ein verlässlicher Partner, der das Geschäft kennt

Out-/ Inhouselösungen

Im Rahmen von Spotgeschäften übernehmen wir für Kunden aus Kontraktlogistik, Handel und vielen weiteren Branchen die unterschiedlichsten Aufgaben im Rahmen von Out- und Inhouse-Lösungen.

Der Nutzen für den Kunden:

 • Konzentration auf die Kernkompetenzen
 • Keine Belastung interner Ressourcen durch kurzfristige Aktionen
 • Es entstehen nur Kosten, wenn auch Umsatz generiert wird
 • Klare Kostentransparenz
 • Höchste Flexibilität
 • Minimierung von Produktions-, Personal- und Qualitätsrisiken
 • Ein verlässlicher Partner, der das Geschäft kennt

Fertigung

Kompetente Mitarbeiter, neueste Technik, moderne Produktionsflächen.

Das geschulte Personal der ProQuality Polska arbeitet im 3-Schicht-Betrieb unter deutschsprachiger Leitung. Das Werk in Polen verfügt derzeit über 2.000 qm Produktions- und Lagerflächen sowie zahlreiche Freiflächen. Eine Erweiterung ist jederzeit möglich. Der gesamte Werkbereich ist 24 Stunden überwacht.

Die ISO-9001-zertifizierten Anlagen sind nach neuesten, westlichen Standards ausgestattet. Dabei gehören modernste EDV- und Scannertechniken ebenso dazu wie IDS-Anbindung, Chargenverfolgung, FIFO und PPS-Tools.

Fertigung

Kompetente Mitarbeiter, neueste Technik, moderne Produktionsflächen.

Das geschulte Personal der ProQuality Polska arbeitet im 3-Schicht-Betrieb unter deutschsprachiger Leitung. Das Werk in Polen verfügt derzeit über 2.000 qm Produktions- und Lagerflächen sowie zahlreiche Freiflächen. Eine Erweiterung ist jederzeit möglich. Der gesamte Werkbereich ist 24 Stunden überwacht.

Die ISO-9001-zertifizierten Anlagen sind nach neuesten, westlichen Standards ausgestattet. Dabei gehören modernste EDV- und Scannertechniken ebenso dazu wie IDS-Anbindung, Chargenverfolgung, FIFO und PPS-Tools.

Profis im Ausland

Ein weltweit tätiges deutsches Großunternehmen beauftragte uns mit der Planung und Durchführung von Montageinsätzen im Ausland für Facharbeiter mit Spezialkenntnissen.

Durch die spezifische Personalauswahl rekrutierten wir Spezialisten, die alle geforderten Grundvoraussetzungen erfüllten. Durch die Einarbeitung „on the job“ erfolgte die Spezifizierung für die anspruchsvollen Tätigkeiten. Anreize im Vergütungssystem und intensive Betreuung minimierten die Fluktuation bei den Auslandseinsätzen und sorgten für Stabilität.

Profis im Ausland

Ein weltweit tätiges deutsches Großunternehmen beauftragte uns mit der Planung und Durchführung von Montageinsätzen im Ausland für Facharbeiter mit Spezialkenntnissen.

Durch die spezifische Personalauswahl rekrutierten wir Spezialisten, die alle geforderten Grundvoraussetzungen erfüllten. Durch die Einarbeitung „on the job“ erfolgte die Spezifizierung für die anspruchsvollen Tätigkeiten. Anreize im Vergütungssystem und intensive Betreuung minimierten die Fluktuation bei den Auslandseinsätzen und sorgten für Stabilität.