Od 2014 roku należymy do grupy EPOS z Düsseldorfu. EPOS Personaldienstleistungen posiada obecnie 15 biur w dziewięciu lokalizacjach na terenie całych Niemiec.

W ramach naszej certyfikacji jako instytucji edukacyjnej ściśle współpracujemy z instytucjami publicznymi, w szczególności z Federalną Agencją Pracy i giełdami pracy.

Jako firma dbająca o bezpieczeństwo i posiadająca certyfikat ściśle współpracujemy z naszym partnerem, firmą Eskorte Consulting GmbH, która wspiera nas na terenie całego kraju we wszystkich aspektach bezpieczeństwa pracy.