W ramach naszej certyfikacji jako instytucji edukacyjnej ściśle współpracujemy z instytucjami publicznymi, w szczególności z Federalną Agencją Pracy i giełdami pracy.