Kooperation mit Jobcentern und Arbeitsagenturen

Współpraca z urzędami pracy i agencjami ds. zatrudnienia

Jako placówka edukacyjna posiadająca certyfikat AZAV współpracujemy z instytucjami publicznymi. Zainteresowane osoby, które otrzymały bon edukacyjny od swojego opiekuna odpowiedzialnego za uzyskanie uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych, mogą wymienić go w ProQuality i w ten sposób nabyć uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani, tutaj znajduje się adres do kontaktu i numer telefonu Akademii ProQuality.

 

 


Obecnie oferujemy następujące certyfikowane szkolenia:

  • Szkolenie dla kierowcy wózka widłowego wysokiego składowania (czas trwania 5 dni, 48 godzin zajęć)
  • Szkolenie dla kierowcy wózka widłowego na wózek widłowy przedni z dodatkowym szkoleniem (czas trwania 5 dni, 48 godzin zajęć)
  • Szkolenie dla kierowcy wózka widłowego dla wózków widłowych wysokiego składowania jako dodatkowe szkolenie (czas trwania 3 dni, 28 godzin zajęć, warunkiem jest ważne uprawnienie do prowadzenia wózków widłowych)
  • Szkolenie w zakresie prowadzenia wózków do kompletacji poziomej (czas trwania 2 dni, 20 godzin zajęć)

Als nach AZAV zertifizierter Bildungsträger kooperieren wir mit den öffentlichen Trägern. Interessierte, die von Ihrem zuständigen Betreuer einen Bildungsgutschein zum Erwerb eines Staplerscheins erhalten haben, können diesen bei ProQuality einlösen und dadurch den Gabelstaplerschein kostenlos erwerben.

Bei Interesse finden Sie hier die Kontaktadresse und Telefonnummer der ProQuality Akademie.


Wir bieten derzeit folgende zertifizierte Bildungsmaßnahmen an:

  • Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer auf Schubmaststapler (Dauer 5 Tage, 48 Unterrichtseinheiten)
  • Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer auf Frontstapler mit Zusatzausbildung (Dauer 5 Tage, 48 Unterrichtseinheiten)
  • Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer auf Schubmaststapler als Zusatzausbildung (Dauer 3 Tage, 28 Unterrichtseinheiten, gültiger Staplerschein ist Voraussetzung)
  • Ausbildung zum Führer von Horizontalkommissionierern (Dauer 2 Tage, 20 Unterrichtseinheiten)